Porta - Soutěžní řád mezinárodního festivalu Porta

 Soutěžní řád festivalu mezinárodní Porta

 

Soutěžní řád mezinárodního festivalu Porta je v souladu se Soutěžním řád Porty pro soutěžící v České republice a respektuje postupový systém soutěže. Pořadatelé obou částí Porty spolu úzce spolupracují a vzájemně se respektují.

 

MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ

Organizační struktura a řízení mezinárodní soutěže Porty je v kompetenci pořadatele, respektive jeho Organizačního štábu (dále jen OŠ). Mezinárodní festival PORTA zahrnuje soutěžní část, tedy mezinárodní interpretační soutěž, dále nesoutěžní koncerty, recitály a přehlídky, semináře, závěrečný galakoncert a doplňkové akce.

 

A. Soutěžní řád mezinárodní interpretační soutěže Porty

 1. Počet soutěžních formací, účastníků mezinárodní soutěže Porty určuje před zahájením ročníku OŠ.
 2. Z předcházejícího (českého) interpretačního finále je stanoven minimální počet postupujících, nejméně dva.
 3. Ze spolupracujících zahraničních soutěžních festivalů může do mezinárodní soutěže Porty postoupit pouze finalista příslušné národní soutěže. Jejich výběr a počty stanovuje a zveřejňuje OŠ, zpravidla po ukončení Porty v ČR a partnerských soutěží ve spolupracujících zemích.
 4. Automatickým účastníkem mezinárodní interpretační soutěže Porty je též absolutní vítěz předcházejícího ročníku českého celostátního hudebního festivalu BRÁNA (dle znění soutěžního řádu festivalu BRÁNA - pořadatele ČTU).
 5. OŠ soutěže může přijmout do soutěže udělením tzv. Divoké karty též soutěžící z jiných zemí, než spolupracujících. Podmínkou je ověření vysoké interpretační kvality.
 6. Pořadí soutěžních vystoupení určuje dramaturg finále a vedoucí soutěže.
 7. V mezinárodní interpretační soutěži Porty stanovuje počet soutěžních skladeb OŠ. Minimální počet jsou tři skladby. (viz Soutěžní řád Porty pro Českou republiku - část A, bod

B. Poroty mezinárodních soutěží a soutěžní kriteria

 1. Soutěžní vystoupení v soutěžích o Interpretační Portu hodnotí odborná porota, kterou jmenuje OŠ. Počet členů porot je nejméně pět, ale vždy lichý.
 2. Porota soutěže o Interpretační Portu posuzuje dokonalost interpretace a aranžmá všech soutěžních skladeb.
 3. Výroky poroty jsou zaznamenány a stvrzeny podpisem předsedy v protokolu, který je archivován.
 4. Soutěžní vystoupení v interpretační soutěži dále hodnotí laická porota diváků. Laická porota vzniká vylosováním z přítomných diváků finálové soutěže. Určuje hlasováním držitele Porty diváků. Počet členů laické poroty vyhlašuje OŠ. Při shromáždění porotců si tito zvolí zástupce, který se zúčastňuje sčítání hlasů.
 5. Laická porota soutěže o Portu diváků rozhoduje tajně, každý člen písemně na hlasovacím listu, především na základě subjektivního pocitu z předvedeného výkonu soutěžících. Hlasování porotců se sčítá a zapisuje do protokolu, který vyhotovují a podpisem stvrzují dva pověřenci OŠ spolu se zástupcem laické poroty. Protokol a listy porotců se archivují.
 6. Proti rozhodnutí poroty mezinárodní soutěží se nelze odvolat ani použít právní obrany.

 
Mezinárodní festival Porta Ústí nad Labem (c)2016 design: EM studio